Herbouw


Welkom op de website van stichting Herbouw. Stichting Herbouw is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen het onderwijsleerbedrijf Herbouw en het Buurt Service Team (BST). Beide hebben ruime ervaring in het uitvoeren van bouwprojecten en het opleiden van vakmensen. Bovendien vonden Herbouw en BST elkaar door een gemeenschappelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bundeling van krachten in Herbouw was dan ook een logische en succesvolle keuze.

Herbouw biedt kansen
Essentieel voor Herbouw is het bieden van ruimte aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. Zij krijgen de mogelijkheid om op een veilige en sociale manier in het team van Herbouw mee te werken en te leren van de collega's. De ervaring die ze opdoen, vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor het invullen van een leerwerkplek wordt Herbouw benaderd door uitkeringsinstanties, jobcoaches, re-integratiebureaus, onderwijsinstellingen of ouders.

Eén contactpersoon
Herbouw heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbaar bouwbedrijf met een stevige portefeuille zakelijke klanten en een groeiende schare particuliere klanten. Herbouw onderscheidt zich door heldere communicatie met haar klanten, het nakomen van afspraken en een nauw contact tussen de klant en het team gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Herbouw heeft alle disciplines onder een dak: timmerwerk, stukwerk, schilderwerk, hovenierswerk, tegelwerk, elektrotechniek, water- en cv installatie. Dit betekent dat u als klant geen afspraken hoeft te maken met verschillende bedrijven. U heeft één contactpersoon waar u mee kunt afstemmen en die uw vragen kan beantwoorden.